Kim Roukus

Olen moni­­puolinen graafi­nen suunnitte­lija ja minulla on yli 20 vuoden työ­­kokemus alalta.

Opiskelin Helsingissä taiteen maisteriksi Taide­­teollisessa korkea­­­koulussa (nyk. Aalto-yliopisto) ja olen ollut yrittäjä vuodesta 2009.

Roukus Oy

Kattavaan yhteis­työ­­­­verkostooni kuuluu ohjelmoijia, valo­­kuvaajia, video­­­tekijöitä, palvelu­­muotoilijoita ja viestinnän ammatti­laisia. 

Yritykseni on Grafian ja Suomen Yrittäjien jäsen.

Palvelut

Autan organisaatioita saamaan viestinsä perille ja kasvattamaan myyntiä.

Avainsanat: brändi­strategia, visuaalinen identi­teetti, graafinen ohjeisto, logo, typo­­grafia, mobiili­­­ystävällinen, respon­siivinen, käyttö­­­liittymä­­, UX, UI, esitteet, yritys­ilme, pakkaus­­­suunnittelu, kuvitus, mainos, kotisivut, SEO, presen­taa­tio, adwords, analytiikka, sosiaalinen media, digi­taalinen markki­nointi

Olen auttanut yli 100 organi­saatiota erilaisissa visuaali­sissa tehtävissä, brändistrategioiden luomisessa, tuotteis­tuksissa, käyttö­liittymä­suunnittelussa ja digitaalisessa markkinoinnissa.